Publisert Legg igjen en kommentar

Kan jeg montere elektronisklås selv?

På nåværende tidspunkt finnes det ikke noe lovregulering som er til hinder for selvmontering, så rent juridisk, er det fult lovlig å montere din elektroniske dørlås selv.

Det kreves derimot at du er noenlunde handy og har riktig verktøy. Er pris i tillegg avgjørende faktor for deg, vil en selvmontering være noe du kan vurdere.

Eventuelle praktiske utfordringer knyttet til montering er beskrevet nærmere i egen artikkel her.

Hva bør du tenke på før du monterer låsen selv?

Utenom de praktiske utfordringene som er nevnt i egen artikkel, er det to ting du bør tenke på før du går til innkjøp av ny kodelås:

  1. Bor du i borettslag eller sameie, bør du høre med styret for din leilighet. Det er dessverre slik at mange borrettslag eller sameier ikke tillater annen type lås enn det som er på de øvrige leilighetene i din blokk. Dette for at alle inngangspartiene i blokken skal se like ut. Du må også ha det i tankene at du som bor i blokk ikke helt blir kvitt nøkler selv om du har montert kodelås på din inngangsdør, da hovedinngangen til borrettslaget/sameiet som regel er av mekanisk lås.
  2. Er det avgjørende for deg at din nye elektronisk lås er forsikrings godkjent, bør du gå til innkjøp av en type lås som er merket med FG. På nåværende tidspunkt er det kun Yale Doorman sin V2N type som er forsikrings godkjent.

Da håper vi at du har fått svar på det juridiske og praktiske knyttet til selvmontering av din kodelås og ønsker deg lykke til med prosjektet.