Publisert Legg igjen en kommentar

Kan sikkerhetslås brytes opp?

Dette spørsmålet får jeg ofte fra kunder som er bekymret for sikkerheten på boligen sin.

La meg først forklare hva en sikkerhetslås er:

En sikkerhetslås er en lås som kommer i tillegg til hovedlåsen på døren din. Sikkerhetslåsen er utstyrt med egen låskasse og egen nøkkel og befinner seg som regel noen centimeter over hovedlåsen.

Hvis hovedlåsen din er av god kvalitet og du har i tillegg en god sikkerhetslås, kan du være sikker på at det er utrolig tungvint for uvedkommende å bryte seg inn. Det er ikke umulig, men det er en såpass stor jobb å bryte opp disse låsene, selv for en erfaren låsesmed at man hører støyet og bråket flere meter unna. Bor du i en blokk, vil alle naboene dine mest sannsynlig bli vekt av støyet. Bor du i enebolig, men likevel i tettbygd strøk, vil også dine naboer merke bråket.

Konklusjon:

Sikkerhetslås kan brytes opp, men det er som nevnt ovenfor en ganske omfattende jobb som skaper mye bråk. Innbruddstyver vet som regel risikoen knyttet til dette og er redd for å tiltrekke uønsket oppmerksomhet og vil oftest ikke prøve seg på slike låser.

Publisert Legg igjen en kommentar

Kan jeg montere elektronisklås selv?

På nåværende tidspunkt finnes det ikke noe lovregulering som er til hinder for selvmontering, så rent juridisk, er det fult lovlig å montere din elektroniske dørlås selv.

Det kreves derimot at du er noenlunde handy og har riktig verktøy. Er pris i tillegg avgjørende faktor for deg, vil en selvmontering være noe du kan vurdere.

Eventuelle praktiske utfordringer knyttet til montering er beskrevet nærmere i egen artikkel her.

Hva bør du tenke på før du monterer låsen selv?

Utenom de praktiske utfordringene som er nevnt i egen artikkel, er det to ting du bør tenke på før du går til innkjøp av ny kodelås:

  1. Bor du i borettslag eller sameie, bør du høre med styret for din leilighet. Det er dessverre slik at mange borrettslag eller sameier ikke tillater annen type lås enn det som er på de øvrige leilighetene i din blokk. Dette for at alle inngangspartiene i blokken skal se like ut. Du må også ha det i tankene at du som bor i blokk ikke helt blir kvitt nøkler selv om du har montert kodelås på din inngangsdør, da hovedinngangen til borrettslaget/sameiet som regel er av mekanisk lås.
  2. Er det avgjørende for deg at din nye elektronisk lås er forsikrings godkjent, bør du gå til innkjøp av en type lås som er merket med FG. På nåværende tidspunkt er det kun Yale Doorman sin V2N type som er forsikrings godkjent.

Da håper vi at du har fått svar på det juridiske og praktiske knyttet til selvmontering av din kodelås og ønsker deg lykke til med prosjektet.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva er FG godkjent lås og hva skiller den fra andre låser?

FG står for forsikringsgodkjent produkt. Produkter innen lås merket med FG vil ha høyere sikkerhet mot innbrudd og brann. Forsikringen dekker også tapet ditt ved innbrudd og du får lavere priser på forsikringspremien din.

For at låsen på inngangsdøren din skal være FG godkjent, vil ikke innkjøp av kun en FG godkjent sylinder garantere dette. Du må i tillegg ha FG godkjent låskasse, sluttstykke og evt beslag.

Du finner FG godkjente låskasser fra Trioving model 8788, 9788 og 2002 for å nevne noen. Ellers har du FG godkjent sylindersett 1285C D12 også fra Trioving.

Kjøper du derimot V2N elektronisk lås fra Yale Doorman, vil alle delene som følger låsen være FG godkjente. Du må bare passe på å montere borebeskyttelsen som følger med samtidig bruke stål skruer (ikke avkappbare metall skruer) for at det skal bli FG.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva er den mest sikre hengelåsen?

Det er ikke alltid enkelt å orientere seg når det finnes et hav av forskjellige hengelåser i markedet. Kvalitet og prisen på disse er veldig varierende. De billigste variantene kan ofte dirkes opp i løpet av sekunder. De kan også lett kuttes med en boltesaks.

Sikkerhetsnivået på en hengelås bestemmes av hvor mange sikkerhetselementer det er lagt i låsen;

– hvor mange stifter består sylinderen av. Jo færre stifter, desto lavere sikkerhet

– hvilken type stifter består sylinderen av. Er det standard stifter, vil det være lett å manipulere hengelåsen. Er det derimot såkalte «spol pins», er det adskillig vanskeligere å dirke opp.

-hvilke materialer er hengelåsen laget av. Er bøylen og sylinderen laget av solid herdet stål, er det som regel god beskyttelse mot avsaging av bøylen og boring i sylinderen.

-er bøylen enkel eller dobbel boltet 

-er det lagt «spinn-funksjon» i sylinderen? Dette er ekstra sikkerhet mot boring, da sylinderen spinner i samme takt som boremaskinen og vil dermed miste borekraft.

Det finnes ikke noe god fasit på hvilken hengelås som er mest sikker, men det finnes i midlertidig hengelås som er av svært høy kvalitet slik at det skal veldig mye til for uvedkommende med kriminelle hensikter å bryte opp disse. Låser som for eksempel; PL 362 fra Assa Abloy, Huno 80 og Herkules 60 fra IFAM, 590-6 euro sylinder fra Anchor Lås, er alle klassifisert i kategori 5. Denne klassifisering utdeles av FG Skadeteknikk (tidligere kalt Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd) hvor klasse 5 er høyest mulig sikkerhet. Går du for innkjøp av noen av ovennevnte lås, kan du være rimelig sikker på at kriminelle mister fort pågangsmoten etter hvert som de innser at det faktisk er nærmest umulig å bryte opp disse.